Bosanski dating

Iz istog razloga, proizvodnja poljoprivrednih proizvoda intenzivno crpi kalij iz zemljišta, pa se za umjetna gnjojiva utroši oko 95% svjetske hemijske proizvodnje kalija i kalijevih spojeva.

bosanski dating-80

Kao takav, pronađen je rastvoren u morskoj vodi (gdje je po težini zastupljen oko 0,04%) te kao dio mnogih minerala.

Brojne industrijske hemijske aplikacije kalija se zasnivaju na relativno velikoj rastvorljivosti kalijevih spojeva u vodi, poput kalijevih sapuna.

Kalij kao metal se koristi samo rijetkim situacijama, a u mnogim hemijskim reakcijama je zamijenjen metalnim kalcijem.

Ioni kalija su neophodni za život svih živih ćelija.

Difuzija iona kalija je ključni mehanizam u prijenosu impulsa kroz nervne ćelije, a nedostatak kalija u organizmima, naročito kod životinja i ljudi rezultira brojim srčanim problemima.

Kalij u značajnim koncentracijama se može naći unutar biljnih ćelija, pogotovo u voću.

Visoka koncentracija kalija u biljkama, pogotovo kada se u njima nalazi relativno malo natrija, rezultiralo je time da je kalij prvo izoliran iz pepela nekih biljaka, što je kasnije dalo i ime elementu u engleskom jeziku potassium (od potash - pepeo nastao sagorijevanjem drveta).

- kalium) je hemijski element sa simbolom K i atomskim brojem 19.

Elementarni kalij je mehki srebreno-sjajni alkalni metal koji burno oksidira u zraku i veoma je reaktivan sa vodom, dajući dovoljno toplote da zapali vodik koji se oslobađa u toj reakciji.

Pošto su kalij i natrij hemijski dosta slični, prošlo je dosta vremena prije nego što su njihove soli pravilno identificirane.

Da se radi o različitim elemenata u tim solima je naslućeno još od 1702. godine kada su kalij i natrij pojedinačno izolirani iz različitih soli putem elektrolize.

974 Comments

  1. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

  2. Eating my body n face for you feetshow if you someone else but here is never postfull and can moan so I.

  3. Scott: What is it about chatbots that makes it so hard for people to think straight?

  4. While I've never personally given it a gander, I can see my future 25-year-old single self opting to trade in the bar tab for a login password.

Comments are closed.